Energetické centrum hostilo debatu o větrné energetice v Ústeckém kraji

6. 10. 2023

V úterý 27. září proběhl v prostorech Energetického  centra Ústeckého kraje poslední z trojice seminářů zaměřený na rozvoj větrných elektráren v jednotlivých krajích.

Seminářů se zúčastnili zástupci odborů ochrany životního prostředí a územního plánování z krajského úřadu a obecních úřadů a zástupci podnikatelů ve větrné energetice. Cílem akce bylo debatovat nad parametry dalšího rozvoje větrné energetiky v jednotlivých krajích. Semináře pořádala Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) ve spolupráci s krajskými úřady a jejich energetickými specialisty. Záštitu nad ústeckým a ostravským seminářem převzali hejtmani. 

Debaty v Ústeckém kraji se zúčastnilo přes 40 odborníků a podnikatelů. Větrné elektrárny z pohledu stavebního zákona a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

prezentovala Hana Bergmannová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu. Štěpán Chalupa z Komory OZE představil aktuální úpravy legislativy, především novelizace energetického a stavebního zákona a zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Luboš Motl, odborný zpracovatel posudků EIA, představil problematiku schvalovacích a povolovacích procesů a úlohu orgánů státní správy a samosprávy. 

David Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR poukázal na možnosti a limity větrné energetiky a Aleš Jiráska ze Zdravotního ústavu zásady správného umisťování větrných elektráren z pohledu hluku. O větrných elektrárnách z perspektivy vnímání obyvatel obcí hovořil Bohumil Frantál z Univerzity Palackého v Olomouci. Michal Dunaj z Energetického centra Ústeckého kraje představil zkušenosti s realizací komunitních VtE v zahraničí.

Jedna moderní větrná elektrárna vyrobí dostatek elektřiny pro čtyři tisíce domácností. Z větru ale v Česku pochází jen přibližně 1 % spotřebované elektřiny. Celoevropský průměr činí 17 % a pro srovnání lze využít naše sousedy, kdy Polsko pokrývá z větrné energie 11 % své roční spotřeby elektřiny, zatímco středoevropské Rakousko 12 %.  Toto porovnání ukazuje, že v České republice je stále prostor pro zvýšení podílu větrné energie. 

ČSVE společně s Komorou OZE připravují další tři semináře.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...