8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (8aZÚR ÚK)

23. 2. 2024

V minulém týdnu proběhlo veřejné projednání k 8. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (8aZÚR ÚK) řešící vymezení ploch pro FVE v asanačních územích (včetně souvisejících zařízení a koridorů pro vyvedení výkonu) a prověření stávajícího vymezení asanačních území nadmístního významu. Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. (ECUK) se v rámci své činnosti v Transformačním centru Ústeckého kraje (TCUK) spolufinancovaného z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) setkává a komunikuje s obcemi a poskytuje jim konzultace a poradenství v oblasti energetických úspor a posilování energetické soběstačnosti a resilience. Na základě požadavků od obcí a měst zejména v pánevní oblasti řeší společně s Regionální Rozvojovou Agenturou Ústeckého kraje (RRA ÚK) dopady rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE) na obce a krajinu. V tomto smyslu pomáhá ECUK v odborné diskuzi s municipalitami a investory a moderuje jednání k navržení optimálního postupu pro rozvoj OZE v Ústeckém kraji. Spolupráce s obcemi a městy však není vymezena pouze na pánevní oblasti, ale zahrnuje území celého kraje. ECUK si je vědom, že asanační území nabízí vhodné podmínky pro umístění kapacitních zdrojů OZE a rovněž i skutečnosti, že instalované výkony FVE musí být vhledem k jejich charakteristice (intermitentní zdroje energie) v porovnání se stabilními zdroji energie výrazně vyšší. Na druhé straně je nezbytné nezapomínat v rámci transformace území po těžbě na revitalizaci krajiny a její dalšího využití v dlouhodobém časovém horizontu. ECUK proto vnímá jako zásadní otevřenou diskuzi nad komplexním pohledem na rozvoj OZE v Ústeckém kraji, který dlouhodobě podporuje, a vytvoření návrhu kvalitního energetického mixu.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

25.4.2024 - Seminář na téma komunitní/komunální energtiky v praxi, ECUK, Droužkovice pozvánka 30.4.2024 - Brunch - Nové možnosti ve výrobě a sdílení elektřiny z OZE, Bold Future, Praha odkaz...

Brunch plný energie

Brunch plný energie

Jednou z důležitých rolí Energetického centra Ústeckého kraje je síťování, propojování jednotlivých energetických manažerek a manažerů ve městech. V celém kraji jsme ve spojení s více...