Energetické centrum Ústeckého kraje

Snižujeme energetickou náročnost všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšujeme podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů. Své služby také nabízíme do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města.

Čím se zabýváme?

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bylo zřízeno Ústeckým krajem v srpnu 2022 k naplňování Energetické politiky Ústeckého kraje propsané do Energetického plánu Ústeckého kraje. Činnost Energetického centra je zaměřená na snižování energetické náročnosti všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším návazným cílem ECUK je nabízet své služby do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města, v rámci strategického projektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

ECUK budova adresa

Hlavním cílem Energetického centra Ústeckého kraje je naplňování Energetické politiky vyplývající z Energetického plánu kraje z roku 2021.

Aktuálně

Workshop k problematice ESG

Workshop k problematice ESG

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. reflektuje vývoj v udržitelnosti týkající se zejména životního prostředí a dne 10.8.2023 uspořádalo workshop k problematice ESG. Zástupci veřejné...

H2 HEATING 2023

H2 HEATING 2023

Energetické centrum Ústeckého kraje se účastnilo konference H2 HEATING 2023. Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, s důrazem...

Pozvánka na konferenci Budoucnost Ústeckého kraje

Pozvánka na konferenci Budoucnost Ústeckého kraje

Jménem Ústeckého kraje, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a regionálních partnerů přijměte pozvání na odbornou konferenci “Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu.”

Energetická fóra

Energetická fóra

Ústecký kraj organizuje s významnými aktéry z regionu energetická fóra, na kterých se řeší jak konkrétní témata, tak i rámcové souvislosti a trendy v dalším rozvoji...

Vodík má potenciál

Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě dodávek energie, ale může být využit i jako zcela bezemisní palivo či čisté energetické řešení pro budovy. V Ústeckém kraji má svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice.

Krajský energetický management

KEM

Základním nástrojem pro správu energetického hospodářství je Krajský energetický management (KEM). Poznejte unikátní analytický software, který budou moci využívat příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01