Valné shromáždění Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí (FEDARENE) v irském Kilkenny.

28. 6. 2023

Zástupci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracovníci Energetického centra Ústeckého kraje (ECUK) se zúčastnili valného shromáždění Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí (FEDARENE) v irském Kilkenny.

V rámci intenzivního dvoudenního programu ECUK prezentoval klíčová energetická témata, ve kterých vnímá potenciál pro navázání mezinárodní spolupráce a aktivně se zúčastnil neformálních workshopů a pracovních skupin zaměřených od sběru a validace dat o energiích, přes zelený vodík až po dotační program LIFE.
ECUK formálně nahradí Ústecký kraj jako člen FEDARENE v lednu 2024.

Irské město Kilkenny se v červnu 2023 stalo dějištěm každoročního valného shromáždění FEDARENE, evropské asociace, která sdružuje více než 80 evropských regionů za účelem výměny zkušeností, informací, a rozvoje spolupráce na společných evropských projektech. Akce, na které rovněž oslavil 21. výročí jeden z členů South East Energy Agency, se zúčastnilo více než 100 zástupců energetických agentur a regionů z celé Evropy. Za Ústecký kraj, jež byl členem FEDARENE od roku 2011, se setkání účastnili zástupci odboru regionálního rozvoje a ECUK. Právě ECUK má Ústecký kraj formálně nahradit jako jeho zastupující orgán v tématech spojených s energetikou a nový člen FEDARENE od ledna 2024.

Více informací se dozvíte zde: Ústecký kraj a ECUK přináší nové kontakty v oblasti moderní energetiky: Rozvoj kraje a cestovní ruch: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...