Workshop k problematice ESG

16. 8. 2023

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. reflektuje vývoj v udržitelnosti týkající se zejména životního prostředí a dne 10.8.2023 uspořádalo workshop k problematice ESG. Zástupci veřejné správy byli obeznámeni s požadavky EU propojujícími oblast životního prostředí („E“), sociální aspekty („S“) a správu a řízení organizace („G“) souvisejícími s přechodem na zelenou ekonomiku. Workshop byl ze strany účastníků kladně hodnocen a v budoucnu centrum plánuje na toto téma uspořádat další akci.


Vzdělávací akce byla podpořena finančními prostředky EU v rámci projektu Transformační centrum Ústeckého kraje č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000053.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

4.3.2024 - webinář "Jak začít pracovat s Krajským energetickým managementem", ECUK, online pozvánka 18.3.2024 - webinář "Krajský energetický management (KEM) - otázky a odpovědi (Q&A)", ECUK,...