Ústecký kraj má jako jeden z mála krajů zafixované ceny energií

21. 9. 2022

Energetická krize se nevyhýbá ani krajům. Je proto potřeba důsledným a správným hospodařením tuto situaci řešit. „Dopady energetické krize se logicky promítají i do nákladů na pořizování elektrické energie a plynu na úrovni krajů a územních samospráv. V Ústeckém kraji řešíme nákup energií prostřednictvím burzy za ceny, které jsou fixované vždy na dva roky. To přináší určitou výhodu při nečekaném zvýšení cen, o to více se však musí plánovat dopředu s vyššími náklady při sestavování rozpočtu po uplynutí termínu fixace cen. Krajský úřad neřeší nákup energií pouze pro svou potřebu, ale nakupuje energie i pro své příspěvkové organizace a pro Krajskou zdravotní, a. s., největšího poskytovatele zdravotní péče v České republice,“ vysvětlil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Elektřinu a plyn kupuje Ústecký kraj prostřednictvím společnosti Fin-Servis na Československé komoditní burze Kladno. Cenu energií má kraj zafixovanou až do konce roku 2023. 

Hejtman Jan Schiller pravidelně jedná s vedením Krajského úřadu Ústeckého kraje o úsporných opatřeních souvisejících s energetickou krizí. Na základě těchto schůzek byla vytvořena koncepce snížení spotřeby energií pro budovy úřadu, a to jak okamžitými opatřeními před následující topnou sezónou, tak i ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Nejjednodušším řešením je regulace teploty v kancelářích i na chodbách úřadu či zamezení nadměrného používání osvětlení. 

https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-ma-jako-jeden-z-mala-kraju-zafixovane-ceny-energii/d-1769469

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...