V Polsku proběhlo setkání zástupců tří uhelných regionů

21. 9. 2022

Zástupci Ústeckého kraje navštívili pod vedením radní Ivy Dvořákové, s gescí v oblasti strategie přípravy a realizace projektů, polskou Osvětim, aby se zde připojili k výměnnému programu ExchangeEU. ExchangeEU je výměnný program pro uhelné, lignitové, rašelinové, břidlicové a ropné regiony v EU, které výhledově čeká transformace. Poskytuje příležitost pro setkání s cílem navázat dlouhodobá spojenectví a kontakty, které mohou urychlit přechod na čistou energii napříč členskými státy EU.

 Na společné výměně znalostí a zkušeností z dobré praxe participovali kromě českých zástupců také zástupci ze Španělska (Gobierno de Aragón) a hostitelského Polska (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego).

Se souvisejícími tématy vystoupilo v rámci série workshopů za polskou stranu rovněž několik zástupců místních samospráv, např. z obce Libiąż. Zastřešujícím tématem workshopů byla příprava strategií jednotlivých regionů v souvislosti s možností čerpat finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

Zástupcům Ústeckého kraje se podařilo inspirovat polské protějšky existencí strategických projektů pokrývajících všechny oblasti podpory z FST. Téma, které zajímalo všechny zainteresované regiony nejvíce, byl posléze vodík a jeho možné využití v přechodu na bezemisní ekonomiku.

Účastníci se kromě workshopů vydali také do terénu a navštívili vybraná místa spojená s dřívější těžbou uhlí, která se připravují na revitalizační projekty. Jedním z nich byl např. areál bývalého hlubinného dolu, který plánuje přilehlá obec Brzeszcze přeměnit na rozlehlé kulturní, společenské a vzdělávací centrum. Ústecký kraj a jeho dosavadní zkušenosti s přípravou Operačního programu Spravedlivá transformace prezentovali zástupci odboru podpory podnikání, inovace a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje: Iva Tomešová, Jana Nedrdová, Zdeněk Hušek a Jiří Nehyba.

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...