RESCOOP.EU/UKEN – Jak rozvíjet energetické komunity v Česku

17. 10. 2023

Praha, Ústí nad Labem – 11.10.2023

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. (ECUK) se jako člen Unie pro komunitní energetiku (UKEN) aktivně zapojil do workshopu „Jak rozvíjet energetické komunity v Česku“, který proběhl ve středu, 11.10.2023 v Praze.

ECUK chce hrát aktivní roli na území Ústeckého kraje a poskytovat pomoc a konzultace při zakládání energetických komunit. V rámci této aktivity hledat optimálních řešení pro území kraje, obce a města a jejich energetické hospodářství.

Témata workshopu:

Energetické komunity: Inspirace ze zahraničí, nástroje a spolupráce mezi obcí, MSP a občany

Energetická společenství – spolupráce mezi municipalitami, občany a MSP

Storytelling

Zapojování občanů do projektů ve veřejném prostoru

Řízení spolupráce ve společenství a každodenní chod energetické komunity

Využívání veřejných prostředků EU na podporu komunitní energetiky energetiky

Energetické družstvo Hnutí DUHA

Přehled technických možností pro energetické komunity

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

11.6.2024 - Brunch plný energie, ECUK, Louny 17.6.2024 – Komunální/komunitní energetika (seminář pro obce), MAS Podřipsko, Ledčice 20.6.2024 - ENERGETIKA PRO OBCE KROK ZA KROKEM - OD PRVNÍ...