RESCOOP.EU/UKEN – Jak rozvíjet energetické komunity v Česku

17. 10. 2023

Praha, Ústí nad Labem – 11.10.2023

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. (ECUK) se jako člen Unie pro komunitní energetiku (UKEN) aktivně zapojil do workshopu „Jak rozvíjet energetické komunity v Česku“, který proběhl ve středu, 11.10.2023 v Praze.

ECUK chce hrát aktivní roli na území Ústeckého kraje a poskytovat pomoc a konzultace při zakládání energetických komunit. V rámci této aktivity hledat optimálních řešení pro území kraje, obce a města a jejich energetické hospodářství.

Témata workshopu:

Energetické komunity: Inspirace ze zahraničí, nástroje a spolupráce mezi obcí, MSP a občany

Energetická společenství – spolupráce mezi municipalitami, občany a MSP

Storytelling

Zapojování občanů do projektů ve veřejném prostoru

Řízení spolupráce ve společenství a každodenní chod energetické komunity

Využívání veřejných prostředků EU na podporu komunitní energetiky energetiky

Energetické družstvo Hnutí DUHA

Přehled technických možností pro energetické komunity

Další aktuality

Workshop k problematice ESG

Workshop k problematice ESG

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. reflektuje vývoj v udržitelnosti týkající se zejména životního prostředí a dne 10.8.2023 uspořádalo workshop k problematice ESG. Zástupci veřejné...