Brunch plný energie

28. 3. 2024

Jednou z důležitých rolí Energetického centra Ústeckého kraje je síťování, propojování jednotlivých energetických manažerek a manažerů ve městech. V celém kraji jsme ve spojení s více než 15 energetiky a navzájem od sebe čerpáme informace a zkušenosti.

ECUK má velikou informační základnu v oblasti aktuální legislativy, od té týkající se sdílení energií, až po povinnosti vyplývající obcím v rámci jejich energetického hospodářství. Zabýváme se dotačním poradenstvím, kdy jsme orientovaní v dotačních programech pro rozvoj OZE, pro snižování energetické náročnosti budov či pro veřejné osvětlení. Monitorujeme a obcím nabízíme také informace o dotačních příležitostech na velmi důležitou projektovou přípravu. Často jsme obcím k dispozici také při samotném podávání žádostí o dotaci, kompletaci příloh a souvisejícího poradenství.

Pořádáme pravidelná setkání energetiček a energetiků měst, brunch plný energie. Je zde prostor pro rozšíření vzájemné informovanosti. Na konci března jsme se potkali na Děčínsku, v České Kamenici, která je v oblasti energetiky velmi progresivní a může být příkladem pro mnohá další města. Energetik města Tomáš Kettner na začátku akce inspirativně prezentoval úspěšné realizace, ale také ambiciózní nápady. O zkušenosti a zážitky z pozice energetika Děčína se podělil Michal Štrobl, který velmi aktivně realizuje akce k energetické optimalizaci budov. V současné době je také ve fázi zadávacího řízení na realizátora projektu EPC – tedy energetického projektu s garantovanou úsporou a zároveň realizuje nákup FVE na střechy až 12 městských objektů.

Do každého setkání začleňujeme také odborné přednášky. Tentokrát jsme mluvili o potenciálu energie z vody. Hydroenergetice se věnoval Martin Kantor, který z pozice výzkumu malých vodních elektráren akcentoval možnosti využití MVE v kontextu komunitní energetiky. Tématu se věnuje ze své pozice na Fakultě strojního inženýrství UJEP a také z pozice energetika v MAS Šternbersko.

V České Kamenici je také aktivní společenství vlastníků jednoho z bytových domů, které se rozhodlo vyrábět a sdílet si energii v rámci domu, o technickém řešení a průběhu výběru zhotovitele nám povědět pan Otakar Mareš.

Úplně aktuality z oblasti zakládání energetických společenství, netrpělivě očekáváné vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou, o novinkách v oblasti energetického využití odpadů a také o záměru One-stop-shops, které by měly být místy pro další předávání informací z oblasti energetiky co nejširšímu okruhu zájemců nám představil vedoucí oddělení energetického managementu ECUK – David Matuška.

Na další setkání energetiček a energetiků obcí a měst se těšíme 13.6.2024 v Lounech. Kontaktujte nás, pokud máte pocit, že byste se setkání také chtěli zúčastnit!

Další aktuality

Kalendář akcí na rok 2024

Kalendář akcí na rok 2024

25.4.2024 - Seminář na téma komunitní/komunální energtiky v praxi, ECUK, Droužkovice pozvánka 30.4.2024 - Brunch - Nové možnosti ve výrobě a sdílení elektřiny z OZE, Bold Future, Praha odkaz...