H2 HEATING 2023

2. 6. 2023

Energetické centrum Ústeckého kraje se účastnilo konference H2 HEATING 2023.

Cílem konference je poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, s důrazem na
co možná nejdetailnější technické informace. To umožní účastníkům konference vytvořit si podrobnější představu
o technických možnostech využití vodíku pro vytápění.

Další aktuality

Workshop k problematice ESG

Workshop k problematice ESG

Energetické centrum Ústeckého kraje, p.o. reflektuje vývoj v udržitelnosti týkající se zejména životního prostředí a dne 10.8.2023 uspořádalo workshop k problematice ESG. Zástupci veřejné...