Vodík má potenciál

 

Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě dodávek energie, ale může být využit i jako zcela bezemisní palivo či čisté energetické řešení pro budovy.

 

Vodíková strategie ke stažení

Nová a čistá energie právě v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji má svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice.

Vodíková strategie

Cíle a klíčové kroky strategie definuje ve střednědobém horizontu do roku 2030 a s dlouhodobým výhledem do roku 2050 pro následující segmenty: výroba vodíku, distribuce a skladování vodíku, využití vodíku pro energetické účely, spotřeba vodíku v průmyslu, zužitkování vodíku v mobilitě a budovách a oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Další projekty

Portabo

Datová platforma Portabo je vstupní branou k regionálním datům a efektivní práci s nimi. Tuto platformu mohou využívat obce, města a kraj ke své činnosti.

Unie komunitní energetiky

Unie komunitní energetiky (UKEN) - otevřené sdružení organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací, které mají za cíl prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie.

Transformační centrum Ústeckého kraje - TCUK

Strategický projekt realizovaný Ústeckým krajem spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace. Obsahem projektu je vytvoření systému komplexních podpůrných služeb pro transformaci Ústeckého kraje směrem k modernímu post-uhelnému regionu.

Partneři:

 • Energetické centrum Ústeckého kraje (ECUK) -transformace energetiky směrem
  k decentralizaci, úsporám, obnovitelným zdrojům a komunitní energetice
 • Datové centrum Ústeckého kraje (DCÚK)
 • Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)
 • Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA)

 

 • Místo realizace projektu: Město Ústí nad Labem s dopadem na celý Ústecký kraj
 • Podpořeno z Operačního programu Spravedlivá transformace
 • Nositel a žadatel projektu: Ústecký kraj
 • Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000053
 • Projektové období: 2021 – 2027

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

provozovna: Velká Hradební 2800/54 
400 01 Ústí nad Labem 

sídlo: Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01