Poznejte nás

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bylo zřízeno Ústeckým krajem v srpnu 2022 k naplňování Energetické politiky Ústeckého kraje propsané do Energetického plánu Ústeckého kraje. Činnost Energetického centra je zaměřená na snižování energetické náročnosti všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším návazným cílem ECUK je nabízet své služby do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města, v rámci strategického projektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

ECUK budova adresa

Klíčové priority

  • Zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje
  • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství v majetku kraje
  • Koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území
  • Posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu v souladu s koncepty SMART Region
  • Rozvoj komunitní energetiky
  • Podpora rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky
  • Vytvoření kompletní databáze objektů (možnost kompatibility s Pasportizací)
  • Zajištění pravidelného sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci platformy PORTABO
  • Provádění pravidelných i mimořádných analýz získaných dat s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství
  • Zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu

 

ECUK budova adresa

Spolupracujeme

Rádi spolupracujeme s rozmanitými organizacemi. Přidejte se mezi ně i vy!

UKEN – Unie komunitní energetiky

ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Zastupujeme za kraj vodíkovou platformu.

Náš tým

Poznejte náš tým a kontaktujte nás. Chtěli byste ho doplnit? Pak se podívejte do sekce kariéra. Možná zrovna hledáme právě vás.

Ing. Vladimír Skalník

ředitel

skalnik@ecuk.cz

Bc. Terezie Kubínová

Asistent ředitele/administrátor

office@ecuk.cz

Kateřina Válová

Finanční manažerka/ekonomka

valova@ecuk.cz

Ing. Pavlína Babická

Účetní, personalistika

pavlinababicka@seznam.cz

Vladimír Zemánek, MSc.

Energetický manažer – vedoucí oddělení

Ing. Tomáš Hala

Specialista- vedoucí oddělení

František Jakub

Energetický manažer

Jan Nedrda

Energetický manažer

Zuzana Slámová

Projektová manažerka

Ing. Nikol Skálová

Specialista

Jan Glos

Energetický manažer

Ing. Michal Dunaj

Specialista

Ing. Vladimír Vlk

Specialista – externí

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01