Poznejte nás

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bylo zřízeno Ústeckým krajem v srpnu 2022 k naplňování Energetické politiky Ústeckého kraje propsané do Energetického plánu Ústeckého kraje. Činnost Energetického centra je zaměřená na snižování energetické náročnosti všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším návazným cílem ECUK je nabízet své služby do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města, v rámci strategického projektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

ECUK budova adresa

Klíčové priority

  • Zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje
  • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství v majetku kraje
  • Koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území
  • Posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu v souladu s koncepty SMART Region
  • Rozvoj komunitní energetiky
  • Podpora rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky
  • Vytvoření kompletní databáze objektů (možnost kompatibility s Pasportizací)
  • Zajištění pravidelného sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci platformy PORTABO
  • Provádění pravidelných i mimořádných analýz získaných dat s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství
  • Zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu

 

ECUK budova adresa

Spolupracujeme

Rádi spolupracujeme s rozmanitými organizacemi. Přidejte se mezi ně i vy!

UKEN – Unie komunitní energetiky

ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Zastupujeme za kraj vodíkovou platformu.

Náš tým

Poznejte náš tým a kontaktujte nás. Chtěli byste ho doplnit? Pak se podívejte do sekce kariéra. Možná zrovna hledáme právě vás.

Ing. Vladimír Skalník

ředitel

skalnik@ecuk.cz

608 071 942

Bc. Terezie Kubínová

asistent ředitele/administrátor

office@ecuk.cz

770 176 991

Bc. Kateřina Válová

finanční manažerka/ekonomka

valova@ecuk.cz

Ing. Jitka Drahošová

vedoucí ekonomicko-personálního úseku

Ing. Zuzana Slámová

projektová manažerka

Mgr. David Matuška

vedoucí oddělení energetického managementu

matuska@ecuk.cz

774 960 997

Jan Glos

energetický manažer pro EnMS

glos@ecuk.cz

771 279 554

Jan Nedrda

energetický manažer pro datovou základnu

nedrda@ecuk.cz

773 789 862

Pavel Novák

energetický manažer pro Lounsko

novak@ecuk.cz

777 696 644

Ing. Tomáš Myslivec

energetický manažer pro Teplicko

myslivec@ecuk.cz

 771 131 676

Ing. Iva Brettschneiderová

energetický manažer pro Chomutovsko

František Jakub

energetický manažer pro Ústecko

 

603 525 907

Mgr. Michaela Burdová

energetická manažerka pro Mostecko

burdova@ecuk.cz

775 851 486

Ing. Zuzana Benediktová

energetická manažerka pro Děčínsko

Radek Krůta

energetický manažer pro Litoměřicko

kruta@ecuk.cz

771 229 207

Ing. Tomáš Hála

vedoucí analytického oddělení

hala@ecuk.cz

733 591 668

Bc. Nicol Skálová

energetický analytik

skalova@ecuk.cz

773 501 147

Jindřich Reindl

Specialista TZB

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

provozovna: Velká Hradební 2800/54 
400 01 Ústí nad Labem 

sídlo: Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01