Poznejte nás

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bylo zřízeno Ústeckým krajem v srpnu 2022 k naplňování Energetické politiky Ústeckého kraje propsané do Energetického plánu Ústeckého kraje. Činnost Energetického centra je zaměřená na snižování energetické náročnosti všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším návazným cílem ECUK je nabízet své služby do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města, v rámci strategického projektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

ECUK budova adresa

Klíčové priority

  • Zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje
  • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie do energetického hospodářství v majetku kraje
  • Koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující k naplnění klimatických cílů a transformace území
  • Posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu v souladu s koncepty SMART Region
  • Rozvoj komunitní energetiky
  • Podpora rozvoje vodíkové ekonomiky, bezemisní mobility a cirkulární ekonomiky
  • Vytvoření kompletní databáze objektů (možnost kompatibility s Pasportizací)
  • Zajištění pravidelného sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci platformy PORTABO
  • Provádění pravidelných i mimořádných analýz získaných dat s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství
  • Zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu

 

ECUK budova adresa

Spolupracujeme

Rádi spolupracujeme s rozmanitými organizacemi. Přidejte se mezi ně i vy!

UKEN – Unie komunitní energetiky

ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Zastupujeme za kraj vodíkovou platformu.

Náš tým

Poznejte náš tým a kontaktujte nás. Chtěli byste ho doplnit? Pak se podívejte do sekce kariéra. Možná zrovna hledáme právě vás.

Ing. Vladimír Skalník

ředitel

skalnik@ecuk.cz

Bc. Terezie Kubínová

asistent ředitele/administrátor

office@ecuk.cz

Bc. Kateřina Válová

finanční manažerka/ekonomka

valova@ecuk.cz

Ing. Pavlína Babická

účetní, personalistika

Ing. Zuzana Slámová

projektová manažerka

Mgr. David Matuška

vedoucí oddělení energetických manažerů

Jan Nedrda

energetický manažer pro datovou základnu

Jan Glos

energetický manažer pro ÚK

Ing. Petr Mareš

energetický manažer pro EnMS

František Jakub

energetický manažer pro Ústecko

Mgr. Michaela Burdová

energetický manažer pro Mostecko

Ing. Zuzana Benediktová

energetická manažerka pro Děčínsko

Ing. Tomáš Hála

vedoucí analytického oddělení

Bc. Jan Strnad

GIS pozice

Nicol Skálová

energetický analytik

Ing. Michal Dunaj

energetický analytik

Ing. Vladimír Vlk

externí specialista

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

provozovna: Velká Hradební 2800/54 
400 01 Ústí nad Labem 

sídlo: Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01