O NÁS

.

.

.

.

.

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, bylo zřízeno Ústeckým krajem v srpnu 2022
k naplňování Energetické politiky Ústeckého kraje propsané
do Energetického plánu Ústeckého kraje. Činnost Energetického centra je zaměřená na snižování energetické náročnosti všech objektů vlastněných Ústeckým krajem a zvyšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dalším návazným cílem ECUK je nabízet
své služby do území kraje, zejména pro veřejnou správu – obce a města, v rámci strategického projektu Transformačního centra Ústeckého kraje.

Hlavním cílem Energetického centra Ústeckého kraje je naplňování Energetické politiky vyplývající z Energetického plánu kraje z roku 2021.
Mezi klíčové priority se řadí:

 • zajištění pravidelného sběru dat o spotřebě energie a vody na úrovni odběrných míst a dále dle potřeby na úrovni podružných spotřeb v rámci platformy PORTABO,

 • provádění pravidelných i mimořádných analýz získaných dat
  s návrhy na optimalizaci úrovně energetického hospodářství,

 • zajištění procesu nákupu energetických komodit
  (zemní plyn, elektrická energie),

 • konzultace a poradenství při zajištění dodávek tepla
  (jednání  s dodavateli tepla).
 • zavedení a systematizace agendy krajského energetického managementu,

 • zlepšení hospodárnosti užití energie snižováním energetické náročnosti hospodářství v majetku kraje,

 • zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie na celkových dodávkách energie
  do energetického hospodářství v majetku kraje,

 • koordinace činností v oblasti energetiky v regionu směřující
  k naplnění klimatických cílů a transformace území,

TEAM

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU? 

Ředitel

Asistenta

Manager

Manager

Manager

Manager

V procesu