Krajský energetický management

 

Krajský energetický management (zkráceně KEM) bude základním nástrojem pro správu energetického hospodářství. Na jeho zavedení v současnosti spolupracujeme s Datovým centrem Ústeckého kraje.

 

 

přihlášení do aplikace KEM (Krajský energetický management)

 

Kontaktujte nás a zjistěte více

Poznejte unikátní analytický software

Základním nástrojem pro správu energetického hospodářství je Krajský energetický management (KEM). Krajský energetický management zahrnuje vše od měření spotřeby energie a vody přes sběr naměřených dat, až po jejich analýzu. V rámci Krajského energetického managementu bychom chtěli integrovat nejen data o spotřebách ve všech objektech v majetku Ústeckého kraje, ale rovněž dostupné dokumenty jako jsou projektové dokumentace, PENB a další. Chceme mít ucelená data ke každému objektu k dispozici na jednom místě. Krajský energetický management chceme rovněž nabídnout městům a obcím v Ústeckém kraji. Energetické centrum prověřuje možnosti zavedení Systémového energetického managementu (EnMS) podle ČSN EN ISO 50001 včetně následné certifikace pro všechny organizace zřizované Ústeckým krajem včetně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zavedení EnMS by bylo dalším logickým krokem při zavádění Krajského energetického managementu.

Jaká data bude KEM integrovat?

 • O spotřebě energie a vody
 • Projektové dokumentace v digitální formě
 • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), energetické audity
 • Energetické posudky na projektované záměry
 • Kontroly systémů vytápění a větrání
 • Revize

Další projekty

Portabo

Datová platforma Portabo je vstupní branou k regionálním datům a efektivní práci s nimi. Tuto platformu mohou využívat obce, města a kraj ke své činnosti.

Unie komunitní energetiky

Unie komunitní energetiky (UKEN) - otevřené sdružení organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací, které mají za cíl prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie.

Transformační centrum Ústeckého kraje - TCUK

Strategický projekt realizovaný Ústeckým krajem spolufinancovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace. Obsahem projektu je vytvoření systému komplexních podpůrných služeb pro transformaci Ústeckého kraje směrem k modernímu post-uhelnému regionu.

Partneři:

 • Energetické centrum Ústeckého kraje (ECUK) -transformace energetiky směrem
  k decentralizaci, úsporám, obnovitelným zdrojům a komunitní energetice
 • Datové centrum Ústeckého kraje (DCÚK)
 • Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)
 • Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA)

 

 • Místo realizace projektu: Město Ústí nad Labem s dopadem na celý Ústecký kraj
 • Podpořeno z Operačního programu Spravedlivá transformace
 • Nositel a žadatel projektu: Ústecký kraj
 • Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000053
 • Projektové období: 2021 – 2027

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

provozovna: Velká Hradební 2800/54 
400 01 Ústí nad Labem 

sídlo: Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01