INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Pokud Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte na emailové adrese office@ecuk.cz
Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s Vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsme Energetické centrum Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

ECUK-budova-adresa

Kontakt

Email: office@ecuk.cz

Tel.: +420 477 078 401

IČO: 17310431

ID datové schránky: j3nrwbe

Provozovna

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Velká Hradební 2800/54

Ústí nad Labem, 400 01